English Sport Camp

náhled

English Sport Camp je anglický jazykový tábor, který probíhá o letních prázdninách. Za tento týden mají účastníci možnost poznat rodilé mluvčí ze Spojených států amerických , přičemž hlavní náplní je výuka angličtiny zábavnou a netradiční formou pod vedením rodilých lektorů. Účastníci mají tudíž neomezené příležitosti ke konverzaci s lektory a mladými studenty z anglicky mluvících zemí. Ve výuce jsou rovněž seznámeni s americkým životním stylem a tamější kulturou.

Sporty a čas mimo výuku

náhled náhled

Kromě výuky angličtiny mají účastníci možnost během kempu aktivně sportovat, vydat se na výlet po krásných Beskydech, seznámit se s novými přáteli z okolních škol a okolních měst. Mohou si vedle klasických sportů vyzkoušet také netradiční americké sporty. Mimo sportů se snažíme každý rok vymyslet několik workshopů, aby se účastníci nenudili.

Změna roku 2019 English Sport Camp je rozdělen na 2 části. Pobytovou, která probíhá v Malenovicích a příměstskou, která probíhá v Českém Těšíně a v budově Klubu mladých Filadelfia na ulici Studentská 25, kde proběhne vyhlášení soutěží a celé ukončení Campu.

Večerní programy

náhled náhled

Ve večerních programech si účastníci mohou zahrát zábavné hry, zazpívat anglické písně, a rovněž jsou jim představeny základní myšlenky křesťanství. Mají tudíž příležitost diskutovat o různých tématech každodenního života, které je zajímají.

Follow-up

náhled

English Sport Campem to nekončí. V pondělí hned po campu se loučíme s Američany, kteří odjíždí do Prahy a poté zpátky do své vlasti. Během prázdnin se snažíme 1× týdně sejít a něco „podniknout“. V září pořádáme tzv. Reunion párty, během které promítáme fotky z Campu, zpívámé písně, hrajeme hry, máme zamyšlení. Zkrátka se snažíme zavzpomínat na prázdninový program.