• Klub dorostu

    Setkání každý pátek v 16.30 na Studentské 25

  • Vánoční párty

    Pátek, 13. prosinec


Dorost

Klub dorostu je pro bouřlivé, dospívající, mladé lidi plné elánu do života ve věku od 12–16 let. Pravidelná setkání jsou vždy v pátek v 16:30 hodin. Dále pořádáme spoustu šílených akcí, na které vás tímto všechny zveme. Vyvrcholením každého roku je letní stanový tábor.

PS: Pro nudu zde rozhodně není místo!!!

Plánované akce

Vánoční párty Pá, 13. prosinec

Více informací o připravovaných akcích