• Klub dorostu

    Setkání každý pátek v 16.30 na Studentské 25

  • Prázdniny

    Pátek, 31. leden


Dorost

Klub dorostu je pro bouřlivé, dospívající, mladé lidi plné elánu do života ve věku od 12–16 let. Pravidelná setkání jsou vždy v pátek v 16:30 hodin. Dále pořádáme spoustu šílených akcí, na které vás tímto všechny zveme. Vyvrcholením každého roku je letní stanový tábor.

PS: Pro nudu zde rozhodně není místo!!!

Plánované akce

Prázdniny Pá, 31. leden

Dorost Pá, 7. únor v 16:30

Dorost Pá, 14. únor v 16:30

Více informací o připravovaných akcích