Dorost

Klub dorostu je pro bouřlivé, dospívající, mladé lidi plné elánu do života ve věku od 12–16 let. Pravidelná setkání jsou vždy v pátek v 16:30 hodin. Dále pořádáme spoustu šílených akcí, víkendové pobyty, na které vás tímto všechny zveme. Vyvrcholením každého roku je letní stanový tábor.

PS: Pro nudu zde rozhodně není místo!!!

Plánované akce

Dorost – Přivítání mláďat Pá, 28. září 2018 v 16:30

Potáborové Pá, 5. říjen 2018 v 16:15

Sjezd dorostů Praha Pá, 26. od 10h — Ne, 28. říjen 2018 do 20h

Více informací o připravovaných akcích