• Méďa

    Setkání probíhá každý druhý čtvrtek ve sborovém domě v 17 hod.

  • náhled

    LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

    Pondělí, 18. červenec


Kapacita příměstského táboru je naplněna

PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – více u hlavní vedoucí Markéty Supik

Méďa

Tento klub je určen pro děti předškolního věku od 4 do 6 let. Na každém setkání společně zpíváme písničky, hrajeme hry, máme kreativní chvilku i krátké divadlo. Nedílnou součástí programu Méďové jsou biblické verše k učení se zpaměti a předávání základních biblických pravd srozumitelnou formou. Koncepce materiálů, ze kterých čerpáme, podporuje a povzbuzuje rodiče, aby se aktivně podíleli na duchovním vývoji svých dětí.

Setkání probíhá každý druhý čtvrtek ve sborovém domě v 17 hod.

Příměstský tábor Méďa 2021

Příměstský tábor Méďa 2020

Příměstský tábor Méďa 2019