• Méďa

    Setkání probíhá každý druhý čtvrtek ve sborovém domě v 17 hod.


AKTUALITA:

– přihlašování na příměstský tábor pro předškolní děti

http://www.filadelfia.cz/meda/akce

Méďa

Tento klub je určen pro děti předškolního věku od 4 do 6 let. Na každém setkání společně zpíváme písničky, hrajeme hry, máme kreativní chvilku i krátké divadlo. Nedílnou součástí programu Méďové jsou biblické verše k učení se zpaměti a předávání základních biblických pravd srozumitelnou formou. Koncepce materiálů podporuje a povzbuzuje rodiče, aby se aktivně podíleli na duchovním vývoji svých dětí.

Účastnický poplatek

Roční poplatek pro účastníky: Částka: 250 Kč, Číslo účtu: 2201900020/2010, VS: 222404, Do poznámky uvést své jméno a příjmení